Äidinkielen ja kirjallisuuden kolme ensimmäistä pakollista moduulia muodostavat äidinkielen ensimmäisen opintojakson: moduuli 1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, moduuli 2 Kieli- ja tekstitietoisuus sekä moduuli 3 Vuorovaikutus 1.