Opintojakso keskittyy 1800 - 1900-luvun kansainvälisen politiikan analyysiin, jossa tapahtumia tarkastellaan sekä valtapolitiikan että taloudellisen ja ideologisen taustan avulla.  Opintojakson keskeisiä tarkastelunäkökulmia ovat demokratia vastakohtanaan diktatuuri. Ajallisesti painopiste on 1900-luvulla.