Opintojakso tarkastelee maailman yhteiskunta- ja väestöhistoriaa pitkittäis-leikkauksena kivikaudesta 2000-luvulle saakka. Siinä valotetaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän seurauksena historiallisena prosessina tapahtunutta yhteisön muodostumista, rakennetta ja muutosta.