Kielen ja vaikuttamisen opintojaksossa opiskellaan äidinkielen ja kirjallisuuden pakollinen moduuli 5 Tekstien tulkinta 1 sekä pakollinen moduuli 7 Vuorovaikutus 2.