Tämä on  valtakunnallinen syventävä opintojakso, jossa käydään läpi Suomen poliittista historiaa Ruotsin vallan aikana. Tämä luo pohjan Suomen myöhemmälle kehityk­selle. Opintojaksossa perehdytään autonomian aikaa edeltäneeseen asutus-, väestö- ja kulttuurihistoriaan.

Opintojaksossa käymme myös läpi Suomen siirtymisen Napoleonin sodan ja Wienin konressin vaikutuksesta osaksi Venäjää, autonomisena suuriruhtinaskuntana.

Myös kansallinen herääminen kuuluu opintojaksoon, vaikkakin sen sisältö toistetaan HI3:ssa (jotta muutkin tietäisivät Lönnrotin, Kiven, Runebergin ...) .