Opintojakso käsittelee yhteiskunnallisen eurooppalaisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään.Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde ja arkielämä.

Opintojakson aikana perehdytään eurooppalaiseen kulttuuriperintöön: taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä, eurooppalaisen kulttuurin keskeisiin saavutuksiin sekä eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muutokseen ja sen taustalla vaikuttaneeseen tieteelliseen ja aatehistorialliseen kehitykseen.

Opintojaksolla saatuja tietoja opiskelija voi hyödyntää kaupunkimatkailussa.