Oppilanohjauksen ja ryhmänohjauksen materiaaleja, kyselyjä jne.

Moodle-ympäristö lukio-opinnoissa tarvittavien taitojen harjoitteluun.