Tämä on peruskoulun 9. luokan yhteiskuntaopin oppimäärän suorittamista.