Vuoden 2016 opetussuunnitelman mukainen filosofian 1. kurssi.

Lukion teoreettisen filosofian kurssi, jolla käsitellään ontologian, kielifilosofian, tietoteorian ja tieteenfilosofian kysymyksiä.

Yhteiskuntafilosofian kurssi käsittelee mm. kysymyksiä Mikä on valtio? Miten valtiot ovat syntyneet? Mitä on valta? Kenellä on valtaa? Mitä on oikeudenmukaisuus? Mikä on rikoksen ja rangaistuksen suhde?