Lukion opetuussuunnitelman 2016 mukainen kaikille pakollinen psykologian 1 kurssi, Psyykkinen toiminta ja oppiminen. 

Psykologian pakollisella kurssilla perehdytään psykologian luonteeseen ja toimintatapoihin tieteenä. Kurssilla perehdytään erityisesti tunteisiin, motiiveihin ja tiedonkäsittelynprosesseihin. Erityisesti kurssilla perehdytään oppimiseen psykologisena ilmiönä ja sitä kautta jokainen pystyy pohtimaan omaa oppimistaan ja opiskelumenetelmiään uudella tavalla ja kehittämään itseään.

Lukion psykologian 2 kurssi "Kehittyvä ihminen".

Lukion opetussuunitelman 2021 mukainen psykologian opintojakso 3 Tietoa käsittelevä ihminen.

Sodankylän lukion psykologian 5 kurssi Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen. 

Sodankylän lukion koulukohtainen psykologian kurssi Motivaatio ja oppiminen

Vanhan opetuusuunnitelman mukainen psykologian pakollinen kurssi.