Lukion psykologian 2 kurssi "Kehittyvä ihminen".

Lukion opetussuunitelman 2021 mukainen psykologian opintojakso 3 Tietoa käsittelevä ihminen.

Sodankylän lukion psykologian 5 kurssi Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen. 

Sodankylän lukion koulukohtainen psykologian kurssi Motivaatio ja oppiminen