Opintojaksossa perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Opintojakso keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin.  Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, turvallisuus, valta, vallanjako ja vallan käyttö, vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa, yksilön oikeudet huomioivaa kansalaisuutta korostaen.

 

Taloustieteisiin pohjautuva opintojakso johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten (kuluttajien), yritysten ja valtioiden näkökulmista.


Opintojaksossa perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta erityyppisten ajankohtaisaineistojen, talouselämään tilastojen ja muiden lähteiden avulla.

Lakitieto on valtakunnallinen syventävä opintojakso, jossa käsitellään Suomen oikeusjärjestyksen keskeisiä piirteitä ja kan­sa­laisen kannalta ta­vallisimpia oikeudenkäytön alueita. Se opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse.

Yleisesti myös perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin, oi­keus­laitoksen ja tärkeimpien hallin­toelinten toimintaan. 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa monipuolista ja syventävää tietoa Euroopan unionista ja sen toiminnasta sekä oppii toimimaan Euroopan unionin kansalaisena.

Opintojakso perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa.

Opintojaksolla saa monipuolista ja syventävää tietoa Euroopan unionista ja sen toiminnasta.

Opintojakso on tarkoitettu yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin valmistautujalle  ja se valmistaa ylioppilastutkinnon reaalikokeeseen.

Opintojakson aikana kerrataan suoritettuja yhteiskuntaopin opintojaksoja, hahmotetaan hyvän vastauksen tuntomerkit, analysoidaan ja tehdään erityyppisiä yhteiskuntaopin reaalitehtäviä.

Opintojaksoon liittyy myös syksyisin ja keväisin pidettävä preliminääri.